Liminka tekojen tori kampanja
#uutinen - 25.08.2023

Kuka haastaa tänä vuonna Limingan?

Limingan kunta on voittanut kahtena vuonna peräkkäin Tekojen torin palkintogaalassa Suomen kekseliäimmän kunnan palkinnon. Mistä kekseliäisyys ja kehittämisen into syntyy?  

Liminkalaiset ahkeroivat viime syksyn Tekojen tori -kampanjassa Tekojen tori -portaaliin kaikkiaan 68 kehittämistekoa ja voitti Suomen kekseliäimmän kunnan palkinnon toistamiseen. Kunta kahmi myös joukon eri toimialojen palkintoja. Mikä on Limingan salaisuus? 

- Tekojen torin kampanjaan osallistumisen motivaationa on ollut näyttämisen halu sekä osaamisen ja ideoinnin jakaminen. Kun emme kolme vuotta sitten yltäneet kehittämisteoissamme ykkösiksi, niin aloimme tosissamme tavoitella Suomen kekseliäimmän kunnan titteliä, kertoo Limingan viestintäpäällikkö Anu-Maija Kärjä. 

Anu-Maija kertoo, että Limingan kunnan hankeasiantuntija Kaisa Salmu ja projektipäällikkö Katariina Huikari ovat olleet ratkaisevassa roolissa aiempien vuosien voittojen saavuttamisessa.  

- Tiedotimme ja tsemppasimme Kaisan kanssa yksiköitä kampanjan aikana aktiivisesti. Lisäksi kävimme yhdessä henkilökunnan kanssa läpi ideoita ja tekoja Kehittämisteko-klinikalla ja autoimme tunnistamaan arkisessa työssä tapahtuvaa kehittämistä, Katariina kertoo.  

Arjessa on Anu-Maijan ja Katariinan mukaan valtavasti kehittämistekoja, mutta niitä ei useinkaan tehdä näkyväksi. Jos hyviä toimintamalleja ei nosteta jalustalle, ne voivat helposti jäädä huomaamatta. Parhaimmillaan kehittämisteko elää arjessa niin, että ei edes huomata missä kohtaa muutos on tapahtunut.  

- Toisten kehittämistekojen lukeminen on loistava tapa löytää omaan työhön uusia toimintamalleja. Arjessa kun on usein liian vähän aikaa kehittämiselle, vaikka halua kehittää ja kehittyä on, Katariina jatkaa.  

Limingassa kehittämisestä onkin tullut tapa toimia. Viraston puolella muun muassa viestintää on kehitetty aktiivisesti ja varhaiskasvatuspuolen toissakeväinen rekrytointikampanja Poppakonsteja on jäänyt elämään myös varsinaisen kampanja-ajan jälkeen. Syyskuussa alkavaa Tekojen tori -kampanjaa odotellaan jo innokkaana, sillä uusia kehittämistekoja on syntynyt vuoden aikana useita.   

Aapin mallista kohti arkista kehittämistä 

Aapin päiväkodissa kehittämisestä on tullut luonteva osa arkea ja tekemistä. Kehittämisinnokkuus lähti liikkeelle joitakin vuosia sitten, kun Aapi oli uusi päiväkoti, johon työntekijöitä oli siirretty pääosin kahdesta lakkautetusta päiväkodista, lisäksi muutama työntekijä tuli muualta, kuten varhaiskasvatusyksikön johtaja Outi Leinonen

Aapin päiväkoti Liminka- Meillä oli kova tarve saada työtapoja ja työpaikan tapoja yhtenäisiksi, halusimme myös löytää keinoja yhteisöllisen, avoimen ja aktiivisesti kehittyvän työyhteisön rakentamiseen. Tästä lähtökohdasta ponnistimme ensimmäinen isomman hankkeemme, jonka tulos oli Aapin malli. Saimme hankkeesta ensimmäisen Kuntatyö-kunniakirjamme vuonna 2021, Outi kertoo.  

Hankkeen seurauksena Aapissa on edelleen aktiivisena työtapana yhteisopettajuus, opettajilla on yhteistä sak-aikaa (suunnittelu-, kehittämis- ja arviointiaikaa) ja se kovasti toivottu yhteisöllisyys toteutuu hienosti. Kehittäminen on Outin mukaan muuttunut osaksi arkea ennen kaikkea yhteisopettajuuden ja yhteisöllisyyden vuoksi.  

- Työntekijöiden on turvallista jakaa muille ideoitaan, parantamisehdotuksia ja myös tuoda omaa osaamistaan muiden tietoon. Vaikka kaikki ideat eivät aina etene toteutukseen, eikä kaikesta tietenkään olla samaa mieltä, on jokaisen ajatus ja mielipide yhtä tärkeä ja niihin suhtaudutaan kunnioittavasti.

Yhteisopettajuus on Outin mukaan helpottanut myös suunnittelemista ja toiminnan toteuttamista yli ryhmärajojen.  

- Pystymme paremmin hyödyntämään jokaisen omia vahvuuksia ja osaamista. Yhdessä miettien ideoita riittää ja yhden innostuminen saa muutkin innostumaan. Me olemme kaikki nyt aapilaisia, sekä henkilökunta että lapset. Me-henki on hyvä ja päiväkodin lapset ovat meidän kaikkien lapsia.

Tutustu Limingan kehittämistekoihin Tekojen torilla  

Katso videotervehdys Limingasta.  

Teksti: Henna Honkalo 
Kuvat: Anu-Maija Kärjä 

<   takaisin