Ihmisen kädet tietokoneen näppäimistöllä
Tärkeissä töissä-logo

Webinaarit 2024

Kevään 2024 webinaarit

Kevään webinaarisarjassa teemoina ovat mm. systeemisyys, vastuullisuus ja tekoäly. Lue lisää sivulta. 

Webinaareja ei tallenneta. Saat linkin sähköpostiisi noin päivä ennen webinaaria.

25.4. kello 9–10.30 Pelillistäminen kehittämisessä - case Turun ja Lohjan kaupungit. 
13.5. kello 13–15.00 Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen: miten ihminen ja tekoäly täydentävät toisiaan kunta- ja hyvinvointialan työssä? Tekoälyyn liittyvän Tulevaisuusvuoropuhelun Kick off -tilaisuus.

Webinaarit on tarkoitettu kunnissa ja hyvinvointialueilla työskenteleville.

Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen: miten ihminen ja tekoäly täydentävät toisiaan kunta- ja hyvinvointialan työssä? 13.5. kello 13–15.00 

Webinaari on tekoälyyn liittyvän tulevaisuusvuoropuhelun Kick off -tilaisuus ja se on avoin kaikille kiinnostuneille kunta-alalla ja hyvinvointialueilla. Webinaarissa tarkastellaan generatiivisen tekoälyn perusasioita ja generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen nykytilaa kunnissa ja hyvinvointialueilla. Lisäksi webinaarissa kerrotaan generatiiviseen tekoälyyn liittyvän tulevaisuusvuoropuhelun prosessista.

Ohjelma

  • Tilaisuuden avaus. Tulevaisuusvuoropuhelu pähkinänkuoressa. Työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanu, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Työelämän kehittämiskonsultti Laura Sarparanta, TYÖ 2030 -ohjelma
  • Generatiivinen tekoäly pähkinänkuoressa. Miten ihminen ja tekoäly täydentävät toisiaan?  Antti Merilehto
  • Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen kunnissa ja hyvinvointialoilla. Mitä kysely kertoo tilanteesta? Osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija Mertzi Bergman, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
  • Prosessi tulevaisuusvuoropuhelusta: Miten tästä eteenpäin? Työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanu, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Työelämän kehittämiskonsultti Laura Sarparanta, TYÖ 2030 -ohjelma


Ilmoittautuminen

Webinaari on tarkoitettu kunnissa ja hyvinvointialueilla työskenteleville. Käytäthän ilmoittautuessasi työsähköpostiosoitettasi. Ilmoittaudu 10.5.2024 mennessä tästä.

Asiantuntijat

Laura SarparantaLaura Sarparanta on toiminut TYÖ2030 ohjelmassa kehittämiskonsulttina ja hankkeiden ”parhaana kaverina”. Laura on toiminut viestinnän ammattilaisten ja johtajuuden kehittämisen sekä vuorovaikutuksen valmentajana. Laura on ollut tiiviisti mukana Tulevaisuusvuoropuhelun menetelmän kehittämisessä.  

Mertzi BergmanMertzi Bergman toimii osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntijana KT:ssa. Mertzi on yhdessä KT:n tutkimusyksikön kanssa tehnyt kyselyn generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Yli 150 kunnan ja hyvinvointialueen edustajan vastauksista käy ilmi, miten generatiivinen tekoäly on jo nyt muuttanut työtä, ja miillaisia osaamistarpeita tekoälyn hyödyntämiseen liiittyy.

Antti MerilehtoAntti Merilehto on tehnyt uransa digitaalisen liiketoiminnan parissa. Hän on kirjoittanut  "Tekoäly - matkaopas johtajalle" -kirjan. Antin teemoja ovat tekoäly ja sen rooli työelämässä ja kuinka se auttaa parantamaan työntekijöiden tehokkuutta, kommunikaatiota ja luovuutta. Lue lisää Antin sivuilta.

 

 

 

Mikä on tulevaisuusvuoropuhelu?

Tulevaisuusvuoropuhelu generatiivisesta tekoälystä kunta-alalla ja hyvinvointialueilla järjestetään yhteistyössä TYÖ2030 -ohjelman kanssa  Vuoropuheluun sisältyy kick off -tilaisuus 13.5. sekä kaksi erillistä kahden kerran vuoropuhelutilaisuutta vuonna 2024.  Vuoropuhelun tavoitteena on laajan osallistujajoukon kanssa pohtia, muodostaa yhteistä ymmärrystä ja ideoida jatkotoimenpiteitä seuraaviin kysymyksiin:  

  • Mitä osaamista työpaikoilla tarvitaan, jotta ymmärretään, miten generatiivinen tekoäly muuttaa ja tulee muuttamaan työtä? 
  • Miten generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä voidaan konkreettisesti edistää työpaikoilla, mitä tulisi tehdä? Mitä vaaditaan ja minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan johtamiselta, yksiköiltä, yksilöiltä? 
     

Tavoitteena on, että vuoropuheluista syntyy kooste ja käytännön toimenpide-ehdotuksia, joita voidaan hyödyntää kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Ensimmäiset kaksi vuoropuhelutilaisuutta ovat touko-kesäkuussa 2024 ja ne on tarkoitettu kunta-alan ja hyvinvointialan jaosten jäsenorganisaatioiden työnantajien ja työntekijöiden edustajille. Toinen vuoropuhelujen sarja toteutetaan syksyllä ja siihen voi hakeutua mukaan em. aloilla työskentelevät. Syksyn vuoropuhelukierrokseen tulee erillinen ilmoittautuminen. 

Lue lisää Tulevaisuusvuoropuheluista TYÖ2030 -ohjelman sivuilta.

Pelillistäminen kehittämisessä - case Turun ja Lohjan kaupungit 25.4. kello 9–10.30

Kehittämistyössä on mahdollista hyödyntää myös pelejä. Eräs pelimuoto ovat Topaasia -pelipakat, joita on tehty moneen eri teemaan ja aiheeseen. Topaasia-pelien avulla tiimit ja organisaatiot voivat helpolla tavalla käydä merkityksellistä dialogia ja keskustella kehittämisasioista tehokkaasti. 

Webinaarissa kuulet, miten Turun ja Lohjan kaupungeissa hyödynnetään Topaasia-pelejä kehittämistyössä ja millaisia tuloksia pelien avulla on saatu aikaan. Kehittämistyön teemoina ovat olleet esimerkiksi strategian toimeenpano sekä tavoite- ja kehityskeskustelu. 

Webinaarin lopuksi osallistujat pääsevät seuraamaan, miten digitaalista Topaasia-peliä käytännössä pelataan ja miten pelin avulla voidaan nostaa esiin kehittämisaiheita. 

Webinaari Topaasia
Webinaarissa ovat mukana tietopalvelupäällikkönä Marita Heinä ja työkykypäällikkö Anna Kaisa Ojala Turusta, kehittämispäällikkö Meliina Partio Lohjalta, customer Success Director, osakas Joonas Laine Topaasiasta sekä viestintäkoordinaattori Roosa Kylli Lohjalta.

 

Anna Kaisa Ojala toimii työkykypäällikkönä Turun kaupungilla. Sydämen palo ja työn kirkkaimmat kärjet löytyvät työkykyjohtamisesta, työyhteisöjen hyvinvoinnista ja ammatillisesta kuntoutuksesta. Omassa työkykyfilosofiassaan hän vannoo dialogisen vuorovaikutuskulttuurin vahvistamisen nimeen.

Marita Heinä toimii tietopalvelupäällikkönä Turun kaupungilla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Maritalla ovat yksikön lähijohtajatyön lisäksi tiedolla johtaminen ja tiedonhallinta. Lähijohtajana Marita haluaa vahvistaa dialogia yksikön sisällä ja yksiköiden välillä. 

Roosa Kylli toimii Lohjan kaupungin viestintäkoordinaattorina. Hän toimii keskeisessä roolissa vahvistamassa osallisuuden mahdollisuuksia ja viestinnän vuorovaikutteisuutta, jotka ovat kaupungin keskeisempiä tavoitteita. Hän on ollut mukana jalkauttamassa Lohjan kaupungin uutta strategiaa, joka julkaistiin vuonna 2023. Kaupunkistrategian pohjalta on luotu Topaasia-pelipakka, jonka avulla henkilöstöä on lähdetty sitouttamaan strategiaan uudenlaisella tavalla.

Meliina Partio toimii Lohjan kaupungin kehittämispäällikkönä. Hän toimii keskeisessä roolissa kaupungin erilaisissa poikkihallinnollisissa kehityshankkeissa. Poikkihallinnollisilla kehityshankkeilla on usein laaja-alaisia vaikutuksia ja päätöksentekoon osallistuvat virkamiesten lisäksi myös luottamushenkilöt. Topaasia-keskustelutilaisuuksilla on saatu eri sidosryhmien ääni kuuluviin, jonka lisäksi yhteisen vision kirkastaminen laajan osallistujajoukon kesken on helpottunut. 

Webinaari on tarkoitettu kunta-alalla ja hyvinvointialueilla työskenteleville.

Ilmoittautuminen päättynyt. Webinaaria ei tallenneta. Lähetämme tilaisuuden osallistumislinkin sähköpostilla webinaaria edeltävänä päivänä.

Menneet webinaarit: 

13.2.2024 kello 9–10 Ekosysteemiajattelu ja yhteiskehittäminen, Krista Keränen Vision Factory Oy.
21.2.2024 kello 9–10 Askel systeemisen ajattelun ammattilaiseksi, Jukka-Pekka Heikkilä Metanoiainstituutti.
21.3.2024 kello 9–10.30 Työpaikat ilmastotoimijoina Heli Clottes Heikkilä Työterveyslaitos ja Anna Korpikoski Julkisten ja hyvinvointialojen liitto. 
27.3.2024 kello 9–10 Vastuullisuus ja kestävä kehitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, Riikka Teuri Varsinais-Suomen hyvinvointialue.
9.4.2024 8.45-10.00 Systeemisen ajattelun soveltaminen- tunnista haasteiden luonne, Jukka-Pekka Heikkilä Metanoiainstituutti.